Oturum Aç

 Bilimsel Yayınlarımız

Bezmialem Vakıf Üniversitesinde özellikle tiroit ve paratiroit cerrahisi konularına odaklanmış ve laboratuvardan kliniğe bütün süreçleri yetkin akademisyenlerle yürüten Paratiroit Nakil Ünitesi gerçekleştirdiği birçok nakil operasyonuna ek olarak uluslararası kongrelerde bildiri sunmak ve uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde konu hakkındaki birikimini dünya genelindeki bilim insanlarıyla paylaşma görevini de yerine getirmektedir.​

Bu kapsamda 2014-2017 Aralık tarihleri arasında paratiroit dokusu özelinde beş adet uluslararası yayınımız bulunmaktadır (1,2,3,4,5). Ayrıca Türkiye Klinikleri Dergisi Endokrin Cerrahisi Özel Sayısın​da ve Dicle Tıp Dergisi'nde ulusal makalelerimiz yayınlanmıştır (6,7).

Aynı tarih aralığında tiroit dokusu hakkında da yine uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış 6 adet orijinal çalışmamız bulunmaktadır (7,8,9,10,11,12)

Sonuç olarak 2013 senesinde kurulan Nakil Ünitesi ekibi olarak 2014 senesinden Aralık 2017 tarihine kadar geçen yaklaşık dört senede 13 adet çalışmamız yayınlanmıştır.

Tüm çalışmalarımıza* aşağıda verilen linklerden erişilebilir. Herhangi bir kaynak makaleye erişim sorunu yaşamanız hakkında lütfen İLETİŞİM sekmesindeki e-posta adresine konuyu bildirin, en kısa zamanda talep ettiğiniz çalışma tarafınıza ulaştırılacaktır.

Tüm bu yayınlara ek olarak Ekim 2017 tarihinde İspanya-Barcelona'da 18. si düzenlenen Avrupa Organ Nakil Topluluğu Kongresi'nde iki çalışmamız uluslararası bilim topluğunun dikkatine sunulmuştur. Yine 2017 Ekim ayının sonunda Muğla'da gerçekleştirilecek 15. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi'nde iki farklı çalışmamız ulusal ölçekte bilim insanlarının dikkatine sunulacaktır.

Kaynaklar

1.   Parathyroid Allotransplant With a New Technique: A Prospective Clinical Trial. Exp Clin Transplant. 2016 Aug;14(4):431-5. 

2.   Parathyroid Allotransplant for Persistent Hypocalcaemia: A New Technique Involving Short-Term Culture. Exp Clin Transplant. 2016 Apr;14(2):238-41. 

3.   A novel non-surgical, minimally invasive technique for parathyroid autotransplantation: a case report. Pediatr Transplant. 2015 Mar;19(2):E37-40. 

4.   Parathyroid allotransplantation in rabbits without cultivation. Int J Clin Exp Med. 2014 Jan 15;7(1):280-4. eCollection 2014.

5.   Fresh tissue parathyroid allotransplantation with short-term immunosuppression: 1-year follow-up. Clin Transplant. 2017 Nov;31(11).

6.   Kalıcı immünsupresyon yapılmaksızın paratiroit allotransplantasyonu: 44 olguluk prospektif klinik seri. Türkiye Klinikleri Endokrin Cerrahisi Özel Sayısı, 2016 9;(3):63-69

7.   Mikroenkapsüle edilen paratiroid hücrelerinin in-vitro optimizasyonu. Dicle Tıp Dergisi. Cilt 44, S4 (2017) 373-380. 

8.  Does adrenaline spraying over thyroidectomy area reduce bleeding? Int J Clin Exp Med. 2014 Jan 15;7(1):274-9. eCollection 2014.

9.  New thyroid fine needle aspiration biopsy needle. Prospective, randomized, clinical study. Clin Endocrinol (Oxf). 2014 Jul 15.

10.  Single-session radiofrequency ablation on benign thyroid nodules: a prospective single center study : Radiofrequency ablation on thyroid. Langenbecks Arch Surg. 2016 May;401(3):357-63.

11. The effects of lauromacrogol on thyroid tissue in rabbits. Is this a safe option for the treatment of nodular thyroid disease? Ann Ital Chir. 2016;87:192-7.

12. Should Core Needle Biopsy be Used in the Evaluation of Thyroid Nodules? Endocr Pathol. 2016 Dec;27(4):352-358.

13. Xenotransplantation of human cryopreserved parathyroid tissue isolated from parathyroid adenomas to normocalcemic rabbits. Turk J Surg. 2017 Jun 1;33(2):91-95.