Oturum Aç

 Bilimsel Yayınlarımız

Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nde "Paratiroit Nakil Ekibi", paratiroit cerrahisi ve paratiroit hücre yapı-biyolojisi ve fonksiyonlarının anlaşılması gibi temel konulara odaklanmış bir ekiptir. Laboratuvardan kliniğe bütün süreçleri yetkin akademisyenlerle yürüten Paratiroit Nakil Ünitesi, gerçekleştirdiği birçok nakil operasyonuna ek olarak, uluslararası kongrelerde bildiri sunma ve uluslararası-ulusal hakemli dergilerde konu hakkındaki birikimini dünya genelindeki bilim insanlarıyla paylaşma görevini de yerine getirmektedir.

Bu kapsamda, 2013 yılında kurulan Paratiroit Nakil Ünitesi ekibi olarak, 2014 yılından günümüze yayınlanmış paratiroit dokusu-hücreleri ve paratiroit nakli ile alakalı on bir adet uluslararası yayınımız bulunmaktadır (1-4,7,8,10-12,14,15). Ayrıca Türkiye Klinikleri Dergisi Endokrin Cerrahisi ve Kök Hücre Doku ve Transplantasyon İmmünolojisi Özel Sayılarında iki adet (5,13) yayınız bulunmaktadır. Yine ulusal hakemli dergilerde ise yine iki adet araştırma makalemiz yayınlanmıştır (6,9).

Sonuç olarak, 2014 yılından günümüze kadar geçen yaklaşık altı yılda, paratiroit ile alakalı uluslararası ve ulusal dergilerde toplamda 15 adet çalışmamız sunulmuştur. Tüm bu çalışmalara ek olarak; iki yılda bir defa düzenlenen Avrupa'nın en prestijli Organ Nakil Topluluğunun düzenlendiği kongreye ekip olarak aktif bir şekilde katılmaktayız. Ekim 2019 tarihinde Kopenhag-Danimarka'da 19.'su düzenlenen Avrupa Organ Nakil Topluluğu Kongresi'nde iki çalışmamız Sözlü Bildiri olarak sunulmuştur. Ekim 2017 tarihinde ise İspanya-Barcelona'da 18. si düzenlenen Avrupa Organ Nakil Topluluğu Kongresi'nde yine iki ayrı çalışmamız uluslararası bilim topluğunun dikkatine sunulmuştur. Ulusal anlamda, yine iki yılda bir defa düzenlenen Ulusal Biyoteknoloji Kongresi ve Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi'ne 2017 ve 2019 yıllarında ekibimiz katılım göstermiştir. Tıbbi Biyoloji ve Genetik Derneği tarafından düzenlenen 16. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi'nde ise; ekibimizden Dr. Öğr. Üyesi Emrah Yücesan birincilik ödülü almıştır.

Çalışmalarımız ulusal ve uluslararası ölçekte bilim insanlarının dikkatine sunulmaya devam edilmektedir.

Herhangi bir kaynak makaleye erişim sorunu yaşamanız hakkında lütfen İLETİŞİM sekmesindeki e-posta adresine konuyu bildiriniz.

Kaynaklar

 1. Discharging a Patient Treated With Parathyroid Allotransplantation After Having Been Hospitalized for 3.5 Years With Permanent Hypoparathyroidism: A Case Report. Transplantation Proceedings. 2019 Jul 29. doi: 10.1016/j.transproceed.2019.03.036.
 2. Importance of HLA typing, PRA and DSA tests for successful parathyroid allotransplantation. Journal of Immunobiology.  2019 May 29. doi:10.1016/j.imbio.2019.05.007.
 3. Microencapsulated Parathyroid Allotransplantation in the Omental Tissue. Artificial Organs. 2019 Apr 23. doi: 10.1111/aor.13475.
 4. HLA Class I Expression Changes in Different Types of Cultured Parathyroid Cells. Experimental and Clinical Transplantation. 2019 Apr 17. doi: 10.6002/ect.2018.0388.
 5. Paratiroit Nakli İmmünolojisi. Türkiye Klinikleri, Kök Hücre ve Transplantasyon İmmünolojisi Özel Sayısı, 2019.p 31-38.
 6. Sıçanlarda immünsupresyonsuz xenotransplantasyon uygulamasının etkililiği. Cukurova Medical Journal 2019;44(3): 782-787, doi:10.17826/cumj.486224.
 7. A new transport solution for parathyroid allotransplantation: effects on cell viability and calcium-sensing receptors. Biopreservation and Biobanking, 2018 Jul 02. doi: 10.1089/bio.2018.0008.
 8. Fresh tissue parathyroid allotransplantation with short-term immunosuppression: one year follow-up. Clinical Transplantation 2017 Nov 31. doi: 10.1111/ctr.13086.
 9. Mikroenkapsüle edilen paratiroid hücrelerinin in-vitro optimizasyonu. Dicle Tıp Dergisi. Cilt 44, S4 (2017) 373-380.
 10. Xenotransplantation of human cryopreserved parathyroid tissue isolated from parathyroid adenomas to normocalcemic rabbits. Turkish Journal of Surgery. 2017 Jun 1;33(2):91-95.
 11. Parathyroid Allotransplant With a New Technique: A Prospective Clinical Trial. Experimental and Clinical Transplantation. 2016 Aug;14(4):431-5.
 12. Parathyroid Allotransplant for Persistent Hypocalcaemia: A New Technique Involving Short-Term Culture. Experimental and Clinical Transplantation. 2016 Apr;14(2):238-41.
 13. Kalıcı İmmunsupresyon Yapılmaksızın Paratiroit Allotransplantasyonu:44 Olguluk Prospektif Klinik Seri, Turkiye Klinikleri, Journal of General Surgery-Special Topics 2016;9(3): 63-69.
 14. A novel non-surgical, minimally invasive technique for parathyroid autotransplantation: a case report. Pediatric Transplantation. 2015 Mar;19(2):E37-40.
 15. Parathyroid allotransplantation in rabbits without cultivation. International Journal of Clinical Experimental Medicine. 2014 Jan 15;7(1):280-4. eCollection 2014.