Oturum Aç
Paratiroit Nakil Ünitemiz 19. Avrupa Organ Nakil Topluluğu Kongresi’nde yer aldı


Bu yıl on dokuzuncusu gerçekleştirilen Avrupa Organ Nakil Topluluğu Kongresi Danimarka'nın Kophanhag şehrinde düzenlendi. Kongre'de Üniversitemiz Paratiroit Nakil Laboratuvarı'nda görev yapmakta olan Dr. Beyza Göncü "A Comparative Study of Parathyroid Transport Solution and Universıty of Wisconsin Solution: Effect on Calcium-Sensing Receptor and Vitamın-D Receptor During Cold Ischemia in Parathyroid Tissue" başlıklı çalışmayı sundu.

Dr. Beyza Göncü'nün sunduğu çalışmada, tüm dünyada organ nakil laboratuvarlarının kullandığı ve referans olarak bilinen University of Wisconsin Solüsyonu ile Bezmialem Vakıf Üniversitesi Paratiroit Nakil Laboratuvarı ekibince tamamen öz kaynaklarla geliştirilen Paratiroit Taşıma Solüsyonu'nun (PTS®) karşılaştırılması yapıldı ve aralarındaki farklar ortaya konuldu. Çalışma ekibimiz tarafından geliştirilen PTS® çözeltisinin ilerleyen dönemlerde daha geniş uygulama alanına kavuşmasını hedefliyor.