Oturum Aç
Hangi hastalardan doku alınır?

Nakil için organ ya da dokusunu bağışlayan kişilere donör denir. Paratiroit dokuları iki tip donörden elde edilir:

 

Nakil için organ ya da dokusunu bağışlayan kişilere donör denir. Paratiroit dokuları iki tip donörden elde edilir:

1- Bulaşıcı hastalığı ve kanser hastalığı olmayıp bir şekilde beyin ölümü gerçekleşmiş ve yakınlarından onam alınmış kişiler. Bu kişiler genellikle ya akut bir hastalık (inme, travma, kaza, vs) geçiren kişilerdir ya da kronik bir hastalık nedeniyle yoğun bakımda yatan hastalardır.


2- Paratiroit hiperplazisi tanısıyla ameliyat edilmesi gereken ve sözlü-yazılı onam alınan hastalar. Bu hastalar kanser dışı bir nedenle (sıklıkla böbrek yetmezliği) paratiroit bezleri büyümüş, fazla miktarda parathormon (PTH) salgılayan kişiler olup kan kalsiyum seviyeleri normalin üzerindedir.

Bu hastalarda yapılan ameliyat, paratiroit bezlerini bağışlamayan hastalarla tamamen aynıdır. Ameliyat öncesinde ve ameliyat sırasında hiçbir farklı prosedür uygulanmaz. Tek fark, hastadan çıkartılan paratiroit bezlerinin önce patolojik incelemeden geçirilip sağlıklı oldukları mikroskobik olarak da onaylanması ve ardından nakil için kullanılmak üzere laboratuara gönderilmesinden ibarettir.