Oturum Aç
Nakil öncesi hazırlık

Her organ nakli için öncelikle organını bağışlayan kişinin kendisinden ya da o kişi iletişim kurulamayacak durumdaysa (beyin ölümü, mental durum bozukluğu, vs) birinci derece yakınlarından sözlü ve yazılı onay alınması zorunludur.

 Her organ nakli için öncelikle organını bağışlayan kişinin kendisinden ya da o kişi iletişim kurulamayacak durumdaysa (beyin ölümü, mental durum bozukluğu, vs) birinci derece yakınlarından sözlü ve yazılı onay alınması zorunludur. Ayrıca organ bağışlayan kişinin o organın nakledileceği kişiye zarar verebilecek bulaşıcı hastalığı (AIDS, hepatit B, hepatit C, vs) ve kanserinin olmadığından da emin olunması gerekmektedir. Bunlar kan testleri ile kolayca ortaya konulabilecek durumlardır. Diğer tüm nakil yapılan organlarda olduğu gibi paratiroit nakli için de donörden onam alınır ve bu testler yapılır.  


Aynı şekilde her organ nakli öncesi organı alacak olan kişiden de sözlü ve yazılı onamı alınır, benzer kan testleri yapılır.


Bütün bunlar için hastaneye yatmak gerekmez. Alıcı ve vericinin nakil öncesi hazırlık işlemleri poliklinik şartlarında birkaç dakika içinde halledilir.