Oturum Aç

 Paratiroit Nakli Nedir ?

Paratiroit nakli (tıbbi terminolojiyle paratiroit allotransplantasyonu), bulaşıcı hastalığı ve kanseri olmayan bir insandan, kendisinin ya da vasisinin onayı ile alınmış paratiroit hücrelerinin kalıcı hipoparatiroidi teşhisi konulmuş hastalara naklidir.


Paratiroit nakli; hızlı sonuç veren, maliyeti diğer tedavi alternatiflerinden daha düşük olan, uzun erimli, ameliyat ve sürekli vücut savunma sistemini baskılayan ilaç alımı (devamlı immunsupresyon) gerektirmeden yapılan yeni, modern bir tedavi yöntemidir.

 ​
Kalıcı Hipoparatiroidinin Başka Tedavi Yöntemleri Yok mu?

Türkiye’de ve dünyada kalıcı hipoparatiroidi tedavisinde en sık kullanılan tedavi alternatifi ilaçlardır. Bu ilaçlar aslında hiç de karmaşık preparatlar, formülasyonlar olmayıp, doğrudan kalsiyum içeren tabletler ve kalsiyumun vücuttaki etkinliğini arttıran D vitamininden ibarettir.

İlaç tedavisinin etkinliği düşüktür, maliyeti yüksektir ve komplikasyon riskleri (en sık mide ve oniki parmak bağırsağı ülserleri) vardır. İlaç tedavisinin etkinliğinin kısa süreli, düşük, maliyetinin ve komplikasyon risklerinin yüksek olmasına rağmen en sık uygulanan tedavi olmasının nedeni paratiroit nakil olanağı bulunan merkezlerin olmamasındandır. Üstelik ilaç tedavisinde yapılan şey, eksik olan kalsiyumu geçici bir süre yerine koymaktan ibarettir. Oysa nakilde asıl eksik olan paratiroit hücreleri vücuda verilerek bir yandan kalsiyum eksikliği doğal yoldan karşılanırken, diğer yandan da bu hücreler sayesinde maksimum metabolik cevap (kemik erimesinin önlenmesi, kansızlığın önlenmesi, vs) elde edilmiş olur.